Huurders Belangen Vereniging Urmond / Bewonerscomité

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  Voorzitter: W.G.H. Janssen, Aldrinstraat 4, 6129 HJ Urmond tel. 046 – 4337225
  Secretaris: mevr. G.J.M. Kitzen, Marktschip 42, 6129 NB Urmond tel. 046 – 4332550
  Penningmeester: W. Tryba, Marktschip 25, 6129 NB Urmond tel. 046- 4513526
  Lid: M.J.M. Meuwissen, Marktschip 63, 6129 NB Urmond tel. 046 – 4336472

   

 

H.B.V. Urmond Rabobanknummer: IBAN NL02 RABO 0149237138             
Contributie € 3,00 per jaar
.