Buurtvereniging Hetzendael

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

      

Wij willen ons voorstellen en wat algemene informatie verstrekken over de buurtvereniging

Buurt Hetzendael
De buurt Hetzendael bestaat uit een groot gedeelte van Oud - Urmond en wel de volgende straten: Brugstraat, Grotestraat, Beekstraat, een gedeelte van de Bergstraat (tot aan het kruispunt Burg. Strijkersstraat/Kattekop), Urmonder Maastraat, Kloosterstraat, De Bath, Glaseriestraat, Burg. Strijkersstraat, Tienschuurstraat en de St. Maartenstraat.

Inkomsten en contributie

De buurtvereniging berekent geen contributie aan haar leden, hierdoor zijn alle bewoners woonachtig in bovengenoemde straten automatisch lid van de buurtvereniging.

De inkomsten en uitgaven van onze vereniging worden jaarlijks gecontroleerd door een kascommissie, bestaande uit twee buurtbewoners.

Waar kunnen wij onze activiteiten dan mee financieren?
• Iedere laatste zaterdag van de maand halen behulpzame buurtgenoten per toerbeurt het oud papier op in geheel Oud - Urmond. De gemeente Stein stelt hier een bijdrage tegenover. Zonder deze “papierophalers” hebben wij nagenoeg geen inkomsten. Wij kunnen altijd nog helpende handen gebruiken want vele handen maken licht werk!

• Verder vragen wij zo nu en dan een kleine bijdrage aan de deelnemers van enkele activiteiten (bijvoorbeeld jaarlijkse buurt-bbq).

Ik zou het leuk vinden als mijn kleinkinderen mee mogen doen met de buurtactiviteiten?
Voor de opa’s en oma’s in onze buurt willen we ook een steentje bijdragen. Jullie mogen de kleinkinderen tegen een vergoeding per activiteit meenemen. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van de activiteit.

Wat doen we zoal?

Wij verzorgen de speeltuinen
In onze buurt liggen twee speeltuinen, te weten de speeltuin op De Bath en die bij De Beurstel (het Taterheukske). Voor beide speeltuinen zijn wij als Buurtvereniging verantwoordelijk gesteld door de Gemeente Stein. Vier maal per jaar vindt er door de speeltuincommissie inspecties van de speeltoestellen plaats. De gemeente Stein ontvangt hiervan een rapport en neemt desgewenst corrigerende maatregelen. Eventuele gebreken van de speeltoestellen kunt U melden bij één van de bestuursleden.

Dodenherdenking
Onze buurt verzorgd op 4 mei, dodenherdenking een bloemstukje, op het soldatengraf op de begraafplaats naast de Terpkerk.

Jubileums
Bij een 50- of 60 jarig jubileum versieren wij in overleg met de familie van het bruidspaar de woning. Meestal worden wij gevraagd door naaste buren of familieleden om deze taak op ons te nemen. Wij weten niet altijd wie, wat en waar dus jullie kunnen dit altijd melden bij één van de bestuursleden.

Wat voor soort activiteiten organiseert de buurt ?
Jaarlijks proberen wij als Buurtvereniging 4 á 5 activiteiten te organiseren voor onze buurtbewoners, o.a.

• BBQ
• Kienavond
• Fietstocht, wandeltocht of speurtocht
• Kinderactiviteit

Bij het plannen van de activiteiten proberen wij zoveel mogelijk rekening te houden met activiteiten van andere verenigingen in Urmond.

Hoe houden wij u op de hoogte.
• Per circulaire. Over alle activiteiten ontvangt u bericht via een huis-aan-huisfolder, Indien u dus een briefje van ons ontvangt met daarop aangekondigd een activiteit, aarzel dan vooral niet om u in te schrijven. U bent van harte welkom!
Facebook: https://www.facebook.com/buurtvereniging.hetzendael

Waar kunt u ons bereiken

Bestuursleden
Het bestuur van de vereniging bestaat momenteel uit een 8 personen:
Patrick Reijnders      Voorzitter              Grote straat 61
Eline Swerts             Secretaris              Kloosterstraat 3
Jo Lotz                     Penningmeester     Grotestraat 2
Raymond Huck        Algemene zaken    Grote straat 45
Marion Gelissen       Algemene zaken     Burg. Strijkersstraat 23
Marjo Croonen       Algemene zaken     Burg. Strijkersstraat 25
Anoek Erdkamp      Algemene zaken     De Bath 38
Bianca Maesen       Algemene zaken     De Bath 24

Voor vragen en/of suggesties kunt u altijd contact opnemen met van deze bestuursleden.

Onze missie en visie
Ons hoofddoel is buren in contact te brengen met elkaar. Wij willen ons graag inzetten voor anderen en vinden het leuk om activiteiten te organiseren.