UERMEND.NL

Workshop ‘Hoe blijf ik als mantelzorger vitaal?’

Mantelzorg

Bent u op zoek naar praktische tips om wat meer te ont-ZORGEN, ont-MOETEN en ont-HAASTEN? Neem dan deel aan deze (gratis) workshop van Steunpunt Mantelzorg Zuid. Met behulp van een energietest krijgt u meer zicht op wat u energie geeft en wat u energie kost. Daarnaast ontvangt u handvatten om de stresservaring te verminderen zodat u zich mentaal en fysiek steeds sterker gaat voelen. Di 8 aug/19.30-21.00u / Buurtcentrum Nieuwdorp / Bergènkenstraat 1 (voormalige Don Boscoschool) / Stein

Wilt u meer weten over deze workshop? Of wilt u graag deelnemen? Neem dan contact op met Pia Bronckhorst, mantelzorgconsulent, per telefoon (043-3215046) of per email Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. U kunt zich ook aanmelden via onze website www.mantelzorgzuid.nl.

< terug


Redactie: Uermend.nl 2017-07-19 19:43:09

Bron: emailredactie Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


sport
.


Gemeente Stein is financieel gezond

Donderdag 13 juli jl. heeft de Steinse gemeenteraad de jaarrekening 2016, de eerste bestuursrapportage en de kadernota behandeld. Uit deze stukken blijkt dat Stein financieel een gezonde gemeente is. Het gemeentelijk vermogen is met meer dan 1 miljoen euro gegroeid en de schuldpositie is in het afgelopen boekjaar met meer dan 7 miljoen euro afgenomen. Ook de solvabiliteit en de liquiditeit zijn volledig op orde. De externe accountant heeft een goedkeurende accountantsverklaring afgegeven over de jaarstukken.

Aantrekkelijk wonen
2016 was een dynamisch jaar. Er is in de gemeente Stein veel opgepakt en gerealiseerd met als hoogtepunt de opening van het nieuwe Steinse winkelcentrum. Hier is een prachtig winkel- en woongebied verwezenlijkt met hoogwaardige voorzieningen waardoor het Steinse hart weer is gaan kloppen.

Ook de ‘Poort van Stein’ is in ontwikkeling en de herinrichting van Urmond-Oost is in volle gang. Er is geïnvesteerd in de reconstructie van diverse wegen en de brug in Berg aan de Maas wordt verbreed. Ook de planvoorbereiding voor een recreatieve fietsverbinding over de Maas met België loopt. Diverse onderwijsaccommodaties zijn aangepast en het doelgroepenvervoer is goed georganiseerd. Kortom: allemaal goede ontwikkelingen die ervoor zorgen dat Stein een aantrekkelijke en bereikbare woongemeente is.

Ondernemend Stein
Het economisch profiel van de gemeente wordt versterkt, waarbij nauw wordt samengewerkt wordt met lokale ondernemers. Hierbij wordt ook de link gelegd naar het toekomstige arbeidsmarktbeleid. Ook participeert Stein in het project Limburg Economic Development en investeert extra in duurzaamheid.

Sociaal Domein
De ontwikkelingen op het gebied van Wmo, Jeugdzorg en Participatie zijn in 2016 voortvarend opgepakt en dit weer ruimschoots binnen de door het Rijk verstrekte middelen en binnen het door de gemeenteraad vastgestelde budget. Waar mogelijk en nodig is regionale samenwerking gezocht. Zo heeft dit geleid tot intensieve samenwerking wat betreft het realiseren van een regionaal participatiebedrijf.

Krachtige saamhorigheid
Daarnaast faciliteert de gemeente steeds meer initiatieven die vanuit eigen kracht door inwoners en de dorpen worden genomen, hetgeen reeds goede resultaten heeft opgeleverd zoals de Dorpsdagvoorziening ‘Bie Gerda’ (Meers), de wensauto, het ‘Dorpsontmoetingscentrum’ (Elsloo). Inwoners worden actief betrokken bij de totstandkoming van beleid op diverse gebieden waaronder onder andere het cultureel/historisch erfgoed, subsidies, jongerenhuisvesting, etc. Het uitgangspunt is dat iedereen meedoet. Zeker met het oog op de vraagstukken die de demografische ontwikkelingen zoals krimp, ontgroening en vergrijzing met zich meebrengen.

Zelfstandig
De gemeente Stein is samen met inwoners en ondernemers volop in beweging en werkt er op die manier hard aan om ook in de toekomst zelfstandig te blijven. De financiële kerncijfers onderschrijven dit toekomstperspectief.

< terug


Redactie: Uermend.nl 2017-07-19 19:36:09

Bron: emailredactie Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


 

sport

sport
.


LAATSTE SCHOOLDAG OP DE MAASKEI

Gemengde gevoelens op deze laatste schooldag op de Maaskei.
Traditiegetrouw wordt het schooljaar afgesloten met veel muziek en dans.
Zo ook dit jaar. Alle groepen hadden een optreden gepland.
De finale was ingeruimd door het onderwijzerskader. Een belegen kader. Men kon aan hen afzien dat ze met de nodige stress geworsteld hadden. Jaren ouder waren ze geworden.
Na de vele optredens kon afscheid genomen worden van de meesters en de juffen. Velen zullen zich weer na de vakantie terugzien. Echter groep 8 gaat het geluk elders zoeken. Menig traantje werd gelaten. Natuurlijk wordt hun veel succes toegewenst.
Dat de sfeer op de Maaskei prima is was ook af te leiden op de aanwezigheid van diverse oud-leerlingen.
Allemaal een heel prettige vakantie en straks weer gezond terug op de Maaskei of de vervolgschool.

Maaskei 81

                            Fotoalbum Hen Breuls

< terug


Redactie: Uermend.nl 2017-07-19 19:25:09

Bron: emailredactie Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


sport
.


Stadssjötterie St.Leendert Uermend bestaat 25 jaar.

Van 25 t/m 27 augustus viert de schutterij op grootse wijze haar zilveren jubileum.
In het kader van dit feest wordt een jubileumboek uitgegeven, waarin de complete geschiedenis van de jongste schutterij van Limburg is samengevat. Dit boek wordt op 22 juli, in Urmond huis aan huis aangeboden, de kosten bedragen 2,50 €.
Na 22 juli is het boek verkrijgbaar bij:
Café de Witte
Kapsalon C’est la Viv
Hoeve Elisabeth
Primera Stein

Groepsfoto voorpagina

< terug


Redactie: Uermend.nl 2017-07-12 21:10:09

Bron: emailredactie Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


sport

sport
.


GASTENHOF IN BEWEGING

Bewegen zit de jongeren en medewerkers van Gastenhof zo’n beetje in het bloed. Althans bij de meesten van hen. Niet voor niets is de Equipe Mont Ventoux zes jaar geleden gestart met 19 deelnemers van Gastenhof. Maar niet iedereen vindt fietsen tof en de beklimming van zo’n reus als de Mont Ventoux is ook niet voor iedereen weggelegd.

gf1Om meer jongeren van Gastenhof iets van sport en bewegen aan te bieden, zijn Dion Nijsten, Jordi Sliepen en Jan Neven gestart met een voetbalteam. Dion is een van de ploegleiders van de Equipe Mont Ventoux en tevens trainer van FC United Goal, zoals het team van Gastenhof officieel heet. Jordi is groepsleider en trainer. Jan Neven is groepsleider, ploegleider en trainer. Dion: “We willen onze jongeren verschillende soorten sporten aanbieden.
Bewegen hoort, naast behandeling en ondersteuning, bij het aanbod van Gastenhof. Het is een goede manier om gezond bezig te zijn, met elkaar en met anderen te leren samenwerken en om energie kwijt te kunnen.”

De FC United Goal is inmiddels een paar maanden onderweg. Er wordt twee keer per week intensief getraind en de eerste wedstrijden zijn voor na de zomer gepland. “Het team bestaat uit acht jongens en twee meisjes in de leeftijd van 13 tot 20 jaar”, vertelt Dion. “Voor de trainingen maken we gebruik van het veld en de faciliteiten van RKVV Urmondia en van GSV’ 28 in Genhout. Het zijn rustige en goed verzorgde accommodaties en we merken dat de jongeren dat fijn vinden”

Dion: “Voor het samenstellen van het team hebben we een sollicitatieronde gedaan. Dertien kandidaten hadden zich gemeld, we wilden met tien doorgaan. In de gesprekken hebben we gelet op enthousiasme, maar ook op spontaniteit en gedrevenheid. Het ging ons dus niet zozeer om spelkwaliteiten –die zijn erg verschillend in het team- maar om de juiste motivatie. Die motivatie zie je terug tijdens de trainingen. De club maakt echt vorderingen!” De kids hebben er echt zichtbaar plezier in

Het team heeft al een wedstrijd gespeeld tegen de JO16 van Roda JC. Dit was een zeer geslaagde activiteit en werd maar “nipt” verloren.

ghFC United Goal beschikt inmiddels over een mooie voetbaluitrusting. Dat is onder meer mogelijk gemaakt door de Stichting Vrienden van Gastenhof en de Sint Clemens Stichting.
Het logo heeft Dion samen met Robin Schmitz van Koraal ontworpen, dit moest een stoer en krachtig logo zijn. Wat zeker is gelukt.
Na de zomer zal het team sterk genoeg zijn om echte wedstijden te spelen. De club van Gastenhof voetbalt dan onder meer tegen het G-Team van Roda JC in het Parkstadstadion in Kerkrade en tegen het G-Team van Bocholtz.

 

 

< terug


Redactie: Uermend.nl 2017-07-12 20:56:09

Bron: emailredactie Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


sport

.